Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

41, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z pe...
(Joanna Brzezińska)

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestęps...
(Rajnhardt Kokot)

Więcej >

43, 2017. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Jacek Giezek)

Wykaz prac naukowo–badawczych Profesora Tomasza Kaczmarka z lat 2006–2016
( )

Oszustwo szkodowe i bezszkodowe jako dwie odmiany przestępstwa oszustwa
(Marek Bielski)

Więcej >

42, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Tomasz Kalisz)

The problem of women’s crime. Selected tendencies
(Joanna Brzezińska)

The issue of crimes committed with some electronic payment devices
(Rafał Cieśla)

Więcej >

40, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Wszczęcie i data zakończenia postępowania w przedmiocie wykonania kary ogra...
(Tomasz Kalisz)

Zasady orzekania kary ograniczenia wolności — wybrane zagadnienia
(Jerzy Lachowski)

Więcej >

39, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim
(Joanna Brzezińska)

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do ...
(Piotr Góralski)

Więcej >

38, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Tomasz Kalisz)

The penalty of restriction of liberty — The Polish model of intermediate pu...
(Tomasz Kalisz)

Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim
(Joanna Brzezińska)

Więcej >

37, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia ...
(Piotr Góralski)

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po noweli...
(Rajnhardt Kokot)

Więcej >

36, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego...
(Piotr Ochman)

Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawo...
(Rajnhardt Kokot)

Więcej >

35, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tl...
(Rajnhardt Kokot)

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w  stosunku do...
(Piotr Góralski)

Więcej >

34, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Tomasz Kalisz)

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code
(Rajnhardt Kokot)

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland
(Anna Płońska)

Więcej >

33, 2014. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji spr...
(Barbara Stańdo-Kawecka)

Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności
(Grażyna B. Szczygieł)

Więcej >

32, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych ...
(Paulina Gadzińska)

Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie
(Katarzyna Liżyńska)

Więcej >

31, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian k...
(Rajnhardt Kokot, Justyna Jasińska)

Kilka uwag o  „wypadku mniejszej wagi”
(Joanna Brzezińska)

Więcej >

30, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym
(Joanna Brzezińska)

Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa popełnionego ...
(Anna Czwojda)

Więcej >

29, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Uwagi o przestępstwie uprzywilejowanym z perspektywy dzieciobójstwa
(Joanna Brzezińska)

Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane ...
(Agnieszka Maria Kania)

Więcej >

28, 2012

2012

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny a roszczenia cywilnoprawne
(Rafał Citowicz, Martyna Pieszczek)

Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym
(Piotr Góralski)

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II
(Agnieszka Maria Kania)

Więcej >

27, 2011

2011

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Odpowiedzialność karna pracodawcy w ujęciu zasady nullum crimen sine lege
(Rafał Citowicz, Martyna Pieszczek)

O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim ...
(Piotr Góralski)

Kryminalizacja korupcji w sektorze prywatnym w niemieckim prawie karnym w o...
(Tomasz Hachoł)

Więcej >

26, 2010

2010

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

O dzieciobójstwie z perspektywy statystyk
(Joanna Brzezińska)

Aktualne zagadnienia prawa antykorupcyjnego Republiki Kazachstanu
(Rafał Citowicz, Azamat Ziyashov)

Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych
(Agnieszka Maria Kania)

Więcej >

25, 2009

2009

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Łączenie kar w wyroku łącznym przy „przedzieleniu” ciągu przestępstw wyroki...
(Sebastian Kowalski)

Znamię „szczególnego okrucieństwa” w orzecznictwie sądowym
(Agnieszka Maria Kania)

Relacje pomiędzy przestępstwem zniesławienia a przestępstwem zniewagi – zag...
(Małgorzata Sosnowska)

Więcej >

24, 2009

2009

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Problematyka czasu w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyj...
(Jakub Baściuk, Piotr Ochman, Katarzyna Ondrysz)

Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym
(Joanna Brzezińska)

Drobna kradzież popełniona z użyciem przemocy – przestępstwo czy wykroczeni...
(Marcin Dudzik)

Więcej >

23, 2008

2008

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Prawnokarne aspekty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
(Małgorzata Sieradzka)

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys proble...
(Katarzyna Jagodzińska)

Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uw...
(Bartłomiej Krzan)

Więcej >

22, 2008

2008

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Z rozważań o terrorystycznym charakterze przestępstwa
(Joanna Brzezińska)

W sprawie przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 298 k.k.
(Monika Filipowska)

Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji
(Piotr Góralski)

Więcej >

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy