Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 2018, ss.184

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

„Mój dom moją twierdzą”. Rozważania na tle regulacji art. 25 § 2a k.k.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

necessary self-defence, the limits of necessary self-defence, domestic trespass

Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

crime, terrorism, terrorist purpose, terrorist attack, framework directive, extraordinary tightening of punishment

Z problematyki kary ograniczenia wolności w świetle nowelizacji kodeksu karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Criminal Code, restriction of liberty, amended provisions

Prawo karne wykonawcze

Instytucja odroczonego warunkowego zwolnienia skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym (art. 164 § 2 k.k.w.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Criminal Enforcement Code, suspended conditional release, prisoner

Populacja więzienna w Polsce po nowelizacji systemu prawa karnego ustawą z 20 lutego 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

reform of criminal law, structure of criminal penalties, prison population, reduction of the prison population

Wielokulturowość w zakładach karnych. Uwagi o problemie i unormowaniach prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

multiculturality, penal institutions, prison law, convicts, work with prisoners

Nauki pokrewne

Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

crime, victim, damage, compensation, claim

Kryminalizacja pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie karnym gospodarczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Reguły Nelsona Mandeli

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

The Mandela Rules, convict, medical services, prison sentence, international law

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy