Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

Łączenie kar w wyroku łącznym przy „przedzieleniu” ciągu przestępstw wyrokiem wydanym w odrębnym postępowaniu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Znamię „szczególnego okrucieństwa” w orzecznictwie sądowym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Relacje pomiędzy przestępstwem zniesławienia a przestępstwem zniewagi – zagadnienia wybrane

Pobierz artykułPobierz artykuł

„Okres porodu” i jego konsekwencje temporalne na gruncie art.149 k.k.

Pobierz artykułPobierz artykuł

W sprawie warunkowego zawieszenia kary aresztu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nadzwyczajny wymiar kary – kilka uwag i kontrowersji

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne procesowe

Uwagi na temat zasady specjalności jako przesłanki ekstradycyjnej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w ramach Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych UE

Pobierz artykułPobierz artykuł

Karnoprocesowe elementy nadzoru nad wykonywaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

Pobierz artykułPobierz artykuł

Postępowanie przyspieszone i kilka uwag na tle jego stosowania

Pobierz artykułPobierz artykuł

Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne wykonawcze

Organy postępowania wykonawczego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kwestia stosowania przymusu bezpośredniego oraz leczniczego w trakcie wykonywania leczniczych środków zabezpieczających

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przyjęcie tymczasowo aresztowanych do aresztu śledczego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nauki pokrewne

Mechanizmy międzynarodowej kontroli i ochrony praw człowieka wykorzystywane w toku postępowania wykonawczego

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy