Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

Prawnokarne aspekty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne procesowe

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys problematyki porównawczej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uwagi na tle rezolucji 1593 (2005)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Pobierz artykułPobierz artykuł

Obserwacja psychiatryczna w świetle zasady domniemania niewinności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne wykonawcze

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Inicjowanie przez prokuratora zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie art. 24 § 1 k.k.w. oraz wzruszanie prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym wykonawczym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nauki pokrewne

Współpraca policyjna w Unii Europejskiej: od TREVI do Schengen III

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wizja lokalna na tle innych czynności procesowo-kryminalistycznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uprawnienie strony i uczestnika postępowania cywilnego do obrony swoich praw a regulacja art. 212 k.k. i art. 213 k.k.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Penalizacja nieudzielenia informacji w postępowaniu wykroczeniowym a art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zmiany w modelu funkcjonowania prokuratury w Polsce

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy