Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

Z rozważań o terrorystycznym charakterze przestępstwa

Pobierz artykułPobierz artykuł

W sprawie przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 298 k.k.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag na temat przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu i używania wyrobów medycznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

O propozycji warunkowego zawieszenia wykonania zakazu prowadzenia pojazdów

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne procesowe

Zawieszenie postępowania karnego wobec osoby uzależnionej od środków odurzających według ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Pobierz artykułPobierz artykuł

Standard ochrony prawa do wolności i osobistego bezpieczeństwa przy zajęciu rzeczy oraz przeszukaniu osób i pomieszczeń w praktyce prokuratorskiej z polskiej perspektywy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Postępowanie przyspieszone w procesie karnym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne wykonawcze

Warunkowe przedterminowe zwolnienie istotnym składnikiem polityki kryminalnej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane problemy związane z umieszczeniem skazanego w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności w trybie art. 96 § 2 k.k.w.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nauki pokrewne

Badania osmologiczne – ekspertyza czy eksperyment procesowy?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Działania Rady Europy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji w administracji publicznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rekonstrukcja miejsca zdarzenia w praktyce anglosaskiej a eksperyment procesowo-kryminalistyczny w polskim systemie prawa

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tajemnica telekomunikacyjna w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Pobierz artykułPobierz artykuł

Odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń za czyny przeciwko interesom konsumentów

Pobierz artykułPobierz artykuł

Varia

Międzynarodowe Seminarium Teoretyczne i praktyczne problemy przepadku mienia (konfiskaty) w systemie prawa angielskiego i polskiego (przepisy materialne, procesowe i wykonawcze), Wrocław 26–27 kwietnia 2007 r.

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy