Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, ss.209

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

O dzieciobójstwie z perspektywy statystyk

Pobierz artykułPobierz artykuł

Aktualne zagadnienia prawa antykorupcyjnego Republiki Kazachstanu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne procesowe

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – powstanie, ewolucja, perspektywy. Wybrane zagadnienia reformy wprowadzonej Traktatem lizbońskim

Pobierz artykułPobierz artykuł

Obserwacja psychiatryczna po nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego z dnia 5 grudnia 2008 r.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne wykonawcze

Kilka uwag w sprawie interpretacji art. 80 k.k.w. Decyzja (zarządzenie) o zmianie kolejności wykonywania kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz w zakresie środków zabezpieczających

Pobierz artykułPobierz artykuł

W sprawie interpretacji art. 67 k.k.w. Rozważania o celach wykonywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki penitencjarnej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recydywa penitencjarna. Analiza dogmatyczno-historyczna regulacji prawnych w latach 1918–1969

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane problemy związane ze stosowaniem i wykonywaniem tymczasowego aresztowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zatrzymanie penitencjarne jako zadanie Policji w postępowaniu karnym wykonawczym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nauki pokrewne

W obronie prokuratur apelacyjnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w uzyskiwaniu dowodów w procesie karnym

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy