Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 51, 2019, ss.124

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.1

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Czas usiłowania i dokonania kradzieży w sklepie samoobsługowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.2

AbstractDownload articleDownload article

theft, misappropriation, attempt, commission

Paradygmaty karania a badania osobopoznawcze sprawców przestępstw

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.3

AbstractDownload articleDownload article

penalty, paradigm of punishment, clinical diagnosis, risk of reoffending, risk assessment

Zarządzenie o zgodzie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.4

AbstractDownload articleDownload article

detention on remand, visiting order, enforcement of judgements, criminal law

Forensics

The significance of non-invasive methods of document examination in evidentiary proceedings

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.5

AbstractDownload articleDownload article

document examination, evidentiary proceedings, non-invasive methods, UV-VIS-NIR, colorimetry, polymorphic scanner, video spectral comparator, Raman spectral comparator

Varia

Pozyskanie tajnego współpracownika przez służby kontrwywiadowcze na podstawie materiałów obciążających — rozważania o sensie instytucji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.6

AbstractDownload articleDownload article

secret collaborator, incriminating materials, counterintelligence services, state security

Próba oceny nowych rozwiązań w zakresie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.7

AbstractDownload articleDownload article

cultural heritage, crimes, minor offence, protection, new criminal provisions

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout