Articles

Leszek Bogunia

Articles

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

W sprawie interpretacji art. 67 k.k.w. Rozważania o celach wykonywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki penitencjarnej

Download article

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych

Download article

Treść i znaczenie zasady praworządności w prawie karnym wykonawczym

Download article

Warunkowe przedterminowe zwolnienie istotnym składnikiem polityki kryminalnej

Download article

Edukacja skazanych w szkołach przywięziennych, pozawięziennych i w formach pozaszkolnych w latach 2000–2007

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout