Artykuły

Adam Kwieciński

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

Rozwój badań nad wykonywaniem kar na Uniwersytecie Wrocławskim

Pobierz artykuł

Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969

AbstractPobierz artykuł

preventive detention, preventive measures, historical background, legal status, penitentiary, enforcement proceedings

Cele izolacji penitencjarnej w perspektywie odrzucenia idei przymusowej resocjalizacji

AbstractPobierz artykuł

Contemporary challenges in the work of court probation officer for adults. Critical recognition from the perspective of the Polish experience

AbstractPobierz artykuł

probation officer, supervision, mental disorders, changes in the law

Z badań nad karami dyscyplinarnymi. Umieszczenie w celi izolacyjnej w praktyce penitencjarnej

Pobierz artykuł

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a prawo do korespondencji skazanego i tymczasowo aresztowanego

AbstractPobierz artykuł

correspondence, censorship, detention, surveillance, detainee, European Court of Human Rights case law, European Convention on Human Rights

Key problems relating to the enforcement of restriction of liberty in Poland. Remarks in the context of changes in criminal enforcement law

AbstractPobierz artykuł

restriction of liberty, enforcement proceedings, amendments to criminal law, probation officer, community work, electronic supervision

Wybrane problemy związane ze stosowaniem i wykonywaniem tymczasowego aresztowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Pobierz artykuł

Recenzja: Małgorzata Szwejkowska, Skazani z  zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i  kryminologiczne, Olsztyn 2013

Pobierz artykuł

Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?

AbstractPobierz artykuł

probation officer, criminal enforcement proceedings, probation measures, Electronically Monitored Curfew, penalty of restriction of liberty

Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy