Artykuły

Kamila Mrozek ORCiD: 0000-0001-7973-0281

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Materialnoprawne aspekty orzekania kary ograniczenia wolności

AbstractPobierz artykuł

penalty of restriction of liberty, electronic surveillance, community service, deduction from wages

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skazanego

AbstractPobierz artykuł

obligatory postponement, mental disease, sentence of imprisonment, opinion of the expert witness

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w trybie art. 65a k.k.w.

AbstractPobierz artykuł

written declaration of the offender, alternative custodial sanction, offender’s attitude, criminological forecast, community sentence

„Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary” jako podstawowa przesłanka fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

AbstractPobierz artykuł

imprisonment sentence, convicted offender, conditional prerequisite, excessively adverse effects

Odroczenie wykonania kary w świetle badań empirycznych

Pobierz artykuł

The basics of applying a  pause in imprisonment

AbstractPobierz artykuł

imprisonment, pause in the punishment, mental disease, penitentiary court, important family reasons, important personal reasons

Odroczenie wykonania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 20 lutego 2015 r.

AbstractPobierz artykuł

electronic monitoring, deferral of punishment execution, restriction of liberty, technical conditions, precautionary measures

Proceedings in the matter of a postponement of the execution of a sentence

AbstractPobierz artykuł

deferment of sentence enforcement, defence counsel, pleading, decree, appeal procedure

Reguły Nelsona Mandeli

AbstractPobierz artykuł

The Mandela Rules, convict, medical services, prison sentence, international law

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

AbstractPobierz artykuł

compulsory service soldier, penalty of restricted liberty, deferment of the penalty of restriction of liberty, commander of a military unit

Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractPobierz artykuł

imprisonment order, adjourned service of a sentence, overcrowding of penal institutions, enforceability of a sentence

Istota długoterminowej kary pozbawienia wolności oraz jej struktura i dynamika

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy