Articles

Olgierd Grodziński

Articles

Recydywiści penitencjarni w świetle badań empirycznych

Download article

Recydywa penitencjarna. Analiza dogmatyczno-historyczna regulacji prawnych w latach 1918–1969

Download article

Karnoprocesowe elementy nadzoru nad wykonywaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout