Articles

Ewelina Kutek

Articles

Inicjowanie przez prokuratora zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie art. 24 § 1 k.k.w. oraz wzruszanie prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym wykonawczym

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout