Articles

Ryszard Godyla

Articles

Wybrane problemy związane z umieszczeniem skazanego w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności w trybie art. 96 § 2 k.k.w.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout