Artykuły

Justyna Żylińska

Artykuły

Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

AbstractPobierz artykuł

protection of a minor victim, examination of the minor, crimes against sexual freedom and morality, secondary victimisation

Rules and scope of applying means of witnesses and victims protection and assistance according to the victims and witnesses protection and assistance bill

AbstractPobierz artykuł

witness, witness protection, help for witness, criminality, organised crime

Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym

AbstractPobierz artykuł

evidence, juvenile witness, expert psychologist, criminal proceedings

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy