Articles

Paulina Gadzińska

Articles

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

AbstractDownload article

accomplice, offence, crucial circumstances, disclosure, obligatory mitigation, penalty, witness

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout