Articles

Barbara Stańdo-Kawecka

Articles

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka

AbstractDownload article

reoffending, probation agencies, risk assessment, risk management, risk groups

Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego — uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii

AbstractDownload article

the penalty of liberty limitation, community sanctions and measures, generic penalty, probation, probation officer

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach — uwagi krytyczne

AbstractDownload article

prison sentence, ordinary system, therapeutic system, programmed treatment system, individual sentence plan

O znaczeniu fundamentalnych zasad karania w polityce karnej — uwagi na tle przyczyn i skutków „masowego uwięzienia” w Stanach Zjednoczonych

AbstractDownload article

consequentialism, retributivism, criminal policy, mass incarceration, principles of punishment

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout