Artykuły

Anna Płońska

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach (pdf, znak wodny)

Pobierz artykuł

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach (epub)

Pobierz artykuł

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach

Pobierz artykuł

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland

AbstractPobierz artykuł

white-collar crimes, capital market, criminal liability, stock market offences

Kilka uwag o zwalczaniu korupcji w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego

AbstractPobierz artykuł

Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym

AbstractPobierz artykuł

document, credibility, forgery, offence, handwriting examination

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności

AbstractPobierz artykuł

material damage, abuse of trust, non-damage mismanagement, Article 296 § 1a of Polish Penal Code

Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

AbstractPobierz artykuł

amendment, Criminal Code, forfeiture, object, material benefit

Tajemnica zawodowa dotycząca działalności funduszy emerytalnych i jej ochrona karnoprawna

AbstractPobierz artykuł

professional secrecy, pension fund, an offence, The Article 220 of Organization and Operation of Pension Funds Act of August 28th, 1997

Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

AbstractPobierz artykuł

money laundering, acts of cooperation shown consequent, an act of cooperation shown prior, the benefit derived from the offence, an offence under Article 299 § 1 of the Criminal Code

Anti-money laundering provisions in the light of EU directives

AbstractPobierz artykuł

EU Directive, money laundering, offense, anti-money laundering, AML

Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

AbstractPobierz artykuł

proceeds from prohibited activity, money laundering, crime under Article 299 of the Criminal Code, economic crime

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy