Articles

Rajnhardt Kokot : 0000-0002-6240-7282

Articles

Go to page: 12 > >>

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego

AbstractDownload article

life, criminal law, protection, conceived child, abortion, pregnancy, mother, woman, doctor, surgery, amendment

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code

AbstractDownload article

murder, penalty, amendment, protection of life, sanction, criminal responsibility, statutory signs, aggravating circumstances, criminal politics

Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tle  ustawowych  znamion  art.  151  k.k.   Część  I

AbstractDownload article

suicide, criminal law, lead, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część II

AbstractDownload article

series, confluence of events, tightening, crime, punishment, scope, extraordinary, responsibility, multiplicity, continuity, modification, directive

Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część II

AbstractDownload article

crime, terrorism, terrorist target, terrorist attack, framework directive, extraordinary enhancement of punishment

Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k. Część II

AbstractDownload article

suicide, criminal law, drive, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload article

amendment, criminal law, punishment, imprisonment, restriction of liberty, fine, non-custodial penalties, sentence, penal policy, reform, sanction, directives

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część I

AbstractDownload article

series, confluence of events, tightening, crime, punishment, scope, extraordinary, responsibility, multiplicity, continuity, modification, directive.

Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część I

AbstractDownload article

crime, terrorism, terrorist purpose, terrorist attack, framework directive, extraordinary tightening of punishment

O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r.

AbstractDownload article

assistance, danger, failure to assist, omission, threat, exposure

O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r. Część II

AbstractDownload article

assistance, danger, failure to assist, omission, threat, exposure

Nadzwyczajny wymiar kary – kilka uwag i kontrowersji

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout