Articles

Piotr Herbowski : 0000-0002-7736-3614

Articles

Pozyskanie tajnego współpracownika przez służby kontrwywiadowcze na podstawie materiałów obciążających — rozważania o sensie instytucji

AbstractDownload article

secret collaborator, incriminating materials, counterintelligence services, state security

Fałszerstwa dokumentów operacyjnych a badania pismoznawcze

AbstractDownload article

handwriting examinations, operational documentation, operational work, forgery

Some problems of cooperation of police officers with informants

AbstractDownload article

informant, information, police

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout