Recenzenci

dane na XII 2017 r.

1. prof. Grażyna Szczygieł (Uniwersytet w Białymstoku)

2. prof. Barbara Stańdo-Kawecka (Uniwersytet Jagielloński)

3. prof. Stefan Lelental (Uniwersytet Łódzki)

4. prof. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański)

5. prof. Grzegorz Wiciński (Uniwersytet Łódzki)

6. prof. Jerzy Lachowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

7. prof. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski)

8. prof. Tadeusz Dmochowski (Uniwersytet Gdański)

9. prof. Andrzej Korybski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

 

Procedura recenzowania:


1. Przebieg procedury recenzyjnej artykułów zgodny jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Nadesłane teksty są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma i spełnia wymagania określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.
3. Redakcja dokonuje wyboru Recenzentów spośród autorytetów specjalizujących się w danej tematyce.
4. Wybrani Recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
5. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Recenzja musi kończyć jednoznacznym wnioskiem w kwestii dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
6. Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź Recenzentów poprawek, od których realizacji przez Autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
7. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.
8. Redakcja raz w roku podaje do publicznej wiadomości (zamieszcza w czasopiśmie lub na stronie internetowej) listę Recenzentów deklarujących współpracę z wydawnictwem.
9. Informacje o Recenzencie sporządzającym daną recenzję są niejawne. Ich odtajnienie możliwe jest wyłącznie w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

 

Formularz recenzji: pobierz.

Lista stałych recenzentów NKPK dane na XII 2017 r.

1. prof. Grażyna Szczygieł (Uniwersytet w Białymstoku)

2. prof. Barbara Stańdo-Kawecka (Uniwersytet Jagielloński)

3. prof. Stefan Lelental (Uniwersytet Łódzki)

4. prof. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański)

5. prof. Piotr Stępniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

6. prof. Grzegorz Wiciński (Uniwersytet Łódzki)

7. prof. Jerzy Lachowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

8. prof. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski)

9. prof. Tadeusz Dmochowski (Uniwersytet Gdański)

10. prof. Andrzej Korybski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy