Recenzenci

2014

prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz

prof. dr hab. Jacek Giezek

prof. dr hab. Janusz Sawicki

prof. dr hab. Marek Bojarski

prof. dr hab. Maciej Szostak

prof. dr hab. Maciej Trzciński

prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

prof. dr hab. Anna Muszyńska

 

2013

prof. dr hab. Jacek Giezek

prof. dr hab. Marek Bojarski

prof. dr hab. Marek Zdebel

prof. dr Hab. Stefan Lelental

prof. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka

prof. dr hab. Piotr Girdwoyn

prof. dr hab. Piotr Hofmański

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

prof. dr hab. Maciej Szostak

prof. dr hab. Anna Muszyńska

 

2012

prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz

prof. dr hab. Marek Bojarski

prof. dr hab. Leszek Bogunia

prof. dr hab. Ryszard Jaworski

prof. dr hab. Jerzy Skorupka

prof. dr hab. Zygfryd Siwik

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

 

2011

prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz

prof. dr hab. Marek Bojarski

prof. dr hab. Leszek Bogunia

prof. dr hab. Ryszard Jaworski

prof. dr hab. Jerzy Skorupka

prof. dr hab. Zygfryd Siwik

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

 

Procedura recenzowania:


1. Przebieg procedury recenzyjnej artykułów zgodny jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Nadesłane teksty są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma i spełnia wymagania określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.
3. Redakcja dokonuje wyboru Recenzentów spośród autorytetów specjalizujących się w danej tematyce.
4. Wybrani Recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
5. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Recenzja musi kończyć jednoznacznym wnioskiem w kwestii dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
6. Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź Recenzentów poprawek, od których realizacji przez Autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
7. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.
8. Redakcja raz w roku podaje do publicznej wiadomości (zamieszcza w czasopiśmie lub na stronie internetowej) listę Recenzentów deklarujących współpracę z wydawnictwem.
9. Informacje o Recenzencie sporządzającym daną recenzję są niejawne. Ich odtajnienie możliwe jest wyłącznie w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

 

Formularz recenzji: pobierz.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy