Wykonanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. Podstawowe zasady, zakres i zastosowanie przedmiotowych reguł

Bogdan Myrna

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

24, 2009

Pages from 229 to 234

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout