Międzynarodowe Seminarium Teoretyczne i praktyczne problemy przepadku mienia (konfiskaty) w systemie prawa angielskiego i polskiego (przepisy materialne, procesowe i wykonawcze), Wrocław 26–27 kwietnia 2007 r.

Olaf Włodkowski

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

22, 2008

Pages from 257 to 263

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout