Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zatrudnienie skazanych. W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania instytucji izolacyjnych”, Wrocław, 25 listopada 2016 r.

Gabriela Piekut

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

41, 2016

Pages from 153 to 156

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout