Contradictio in adiecto? O  warunkowym zawieszeniu kar wolnościowych w  świetle obowiązującej regulacji i  propozycji legislacyjnych

Alicja Ornowska

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

33, 2014. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Pages from 181 to 196

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout